HARRAN VE SOĞMATAR’DA SİN KÜLTÜNÜN VARLIĞI

HomeHARRAN VE SOĞMATAR’DA SİN KÜLTÜNÜN VARLIĞI
HARRAN VE SOĞMATAR’DA SİN KÜLTÜNÜN VARLIĞI
Author: Süheyla İrem MUTLU*-Yusuf ALBAYRAK** | Year: 2018

KARADENİZ

Sümer Uygarlığından itibaren önemli bir konumda bulunan tanrılardan biri olan ve farklı dönemlerde farklı isimler alan Ay tanrısı Sin, Mezopotamya panteonunda ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle Babil ve Asur dininde önemli bir rol oynamakla birlikte, ilk olarak Ur kentinin baş tanrısı olarak bilinirken, sonraki dönemlerde Harran’ın en önemli tanrısı haline gelmiştir. Sin kültünün varlığının arkeolojik kanıtlarının Harran merkez başta olmak üzere Soğmatar, Aşağı Yarımca ve Sultantepe gibi birçok yerde bulunması, onun tüm Harran Ovası boyunca önemli bir konumda olduğunu ve onun kutsandığını göstermektedir. Nitekim gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar vasıtasıyla ortaya çıkarılan Sin Kültü’ne ait steller ve yazıtlardan da anlaşılacağı üzere, Harran’da E.hul.hul adı verilen ve Ay Tanrısı Sin’e adanmış olan bir tapınağın varlığı bu durumu kanıtlar nitelikte gözükmektedir. Ayrıca Soğmatar, Aşağı Yarımca ve Sultantepe’de de ortaya çıkarılan stellerde ve yazıtlarda Tanrı Sin’in adının bulunması, Sin Kültünün bölgede merkezlerden biri olarak tercih edildiğine, yüzyıllarca bölgede etkin bir şekilde varlık gösterdiğine ve tarihte önemli bir konumda olduğuna işaret etmektedir.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.