Kültürel Etkileşim Ve İletişim Tarihine İlişkin Kuramların Arkolojik Bağlamı 

HomeKültürel Etkileşim Ve İletişim Tarihine İlişkin Kuramların Arkolojik Bağlamı 
Kültürel Etkileşim Ve İletişim Tarihine İlişkin Kuramların Arkolojik Bağlamı 
Author: Mehmet Altun | Year: 2023

Özet Büyük bir yanılgının eseri olarak, çoğu zaman birbirinden pek de haberdar olmadıkları varsayılan tarihöncesi toplumlarının aslında semboller, inanç ve gündelik yaşama ilişkin verileri detaylıca incelendiğinde yoğun ve hatta büyük bir karşılıklı saygı ile birbirlerinden haberdar oldukları ve hiç de yabana atılmayacak bir iletişim içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Göbekli Tepe Kültür Bölgesi’ndeki insan topluluklarının Neolitik Dönem verilerine bakıldığında da bu toplumların aralarında olağanüstü bir iletişimin varlığı ve bunun sonucu olarak da büyük bir kültürel etkileşimin içinde bulundukları görülmektedir. Bu çalışmada, Göbekli Tepe Kültür Bölgesi’nin tarihöncesi toplumlarının aralarındaki iletişim ve kültürel etkileşimine dair veriler arkeolojik kanıtlardan hareketle ele alınmıştır. Bu bağlamda iletişim kuramının temellerine ilişkin rasyonel verilerden yola çıkarak gerçekçi bir önerme oluşturulmaya çalışılmış; kültürel etkileşimin arkaik tarihine ilişkin sembolizm ve etno arkeolojinin olanaklarından yararlanarak mütevazı ipuçları sunulması amaçlanmıştır.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.