ŞANLIURFA MÜZESİ’NDEN NEOLİTİK DÖNEME AİT BİR GRUP ESER

HomeŞANLIURFA MÜZESİ’NDEN NEOLİTİK DÖNEME AİT BİR GRUP ESER
ŞANLIURFA MÜZESİ’NDEN NEOLİTİK DÖNEME AİT BİR GRUP ESER
Author: Müslüm ERCAN, Bahattin ÇELİK* | Year: 2013

Özet: Şanlıurfa Müzesi’ne 2013 yılında getirilen ve Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen üç adet eser bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Eserlerden ikisi daha çok mezar eşyası olup biri klorit taşından yapılmış bezemeli taş kap, diğeri ise taş bir tabaktır. Körtik Tepe’deki buluntulara benzeyen bezemeli taş kap, Şanlıurfa’da bugüne kadar yapılan kazı ve araştırmalarda küçük parçalar dışında ilk kez bütüne yakın bir şekilde ele geçmiştir. Son eser ise bir aslan başına ait heykel parçası- dır. Daha çok Göbekli Tepe ve Nevali Çori’deki heykellere benzeyen bu eser, bölgede yeni bir kült yapısını barındıran bir yerleşimin varlığına işaret etmektedir. İncelenen üç eser de, Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşimlerinden bilinen eserler olup Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin A evresi (PPNA) sonu ve B evresi başları içine tarihlendirilmelidir.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.