ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER

HomeŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER
ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER
Author: Mehmet Sait Şahinalp | Year: 2018

Microsoft Word – 2006_4_1.doc

Şanlıurfa, yerleşme tarihi bakımından Türkiye’nin en eskilerindendir . Arkeolojik araştırmalar sonunda, şehrin ilk kuruluş tarihinin Neolitik Dönem’e kadar dayandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, şehir 11000 yıllık bir tarihe sahiptir. Söz konusu Neolitik yerleşme, Yeni mahalle sınırları içinde yer almasından dolayı, Neolitik Yenimahalle Yerleşmesi olarak adlandırılmıştır. Yapılan araştırmalar, Şanlıurfa Şehri’nin ilk kuruluş yerinin, balıklı göllerin kuzeyinde yer alan Tılfındır Tepesi olduğunu ortaya koymuştur. Şehrin kuruluş yeri seçiminde fiziki etmenlerin büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Bu etmenler, su durumu, güvenlik, verimli tarım alanlarının varlığı, barınak ve alet yapımı için elverişli malzemenin varlığı, avlayıcılık ve toplayıcılığa elverişli flora ve faunanın varlığı, Paleolitik kültürlerin varlığı ve bunlar üzerindeki dolaylı etkileri olan iklimdir. Şehrin ilk kurulduğu bu alan incelendiğinde, yukarıda sayılan etmenler açısından hayli elverişli şartlar taşıdığı görülmektedir.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.