Şanlıurfa’da Neolitik Dönemde Kullanılan Bitki Motifleri

HomeŞanlıurfa’da Neolitik Dönemde Kullanılan Bitki Motifleri
Şanlıurfa’da Neolitik Dönemde Kullanılan Bitki Motifleri
Author: Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK, Bahattin ÇELİK | Year: 2021

Şanlıurfa’da Neolitik Dönemde Kullanılan Bitki Motifleri

Geçmişte Yabani fıstık (menengiç), meşe ve söğüt korulukları ile kaplı Şanlıurfa bölgesi Epi-paleolitik dönemden itibaren iskân görmüş bir bölgedir. Özellikle Neolitik dönemde tuzak alanlarının kurulması ile birlikte bölgede nüfus artışı yaşanmıştır. Şanlıurfa bölgesinde son yıllarda yapılan Neolitik dönem kazıları sonucunda pek çok arkeolojik buluntu ele geçmiştir. Bu buluntular, Neolitik dönemin flora ve faunasını daha iyi bir şekilde anlayabilmemize olanak sağlamaktadır. En önemli buluntular arasında heykeller, kabartmalar, bezemeli taş kaplar, bezemeli taş plakalar sayılabilir. Buluntular üzerinde yer alan çeşitli motifler ve figürler sayesinde Şanlıurfa bölgesinde Neolitik dönemdeki hayvanların ve bitki örtüsünün nasıl kullanıldıkları ve işlevlerinin ne olduğu hakkında bilgi edinmek de mümkün olmuştur. Göbekli Tepe’de ele geçen bazı kabartmalarda bitki demetlerinin birer çit gibi kullanılmış olduğuna dair izlerin olduğu tespit edilmiştir. Bazı bezemeli taş plakalar üzerinde de bitki motifleri çeşitli şekilde kullanılmıştır. Bu çalışmada, Şanlıurfa bölgesinin geçmişten günümüze bitki örtüsü yönünden zengin olup olmadığı ve bitki demetleri ile yapılan çitlerin günümüzdeki izleri üzerine bir inceleme yapılacaktır.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.