Yeni Karbon-14 Analizleri Işığında Şanlıurfa-Yeni Mahalle Höyüğü

HomeYeni Karbon-14 Analizleri Işığında Şanlıurfa-Yeni Mahalle Höyüğü
Yeni Karbon-14 Analizleri Işığında Şanlıurfa-Yeni Mahalle Höyüğü
Author: Bahattin Çelik | Year: 2014

SUNUŞ — Prof. Dr. Engin Özgen’in özgeçmişi ve yayınları = Curriculum vitae and publications of Prof. Dr. Engn Özgen / Atilla Engin, s. 5-11 — ANILAR/MEMORİES — Oylum Höyük’te on yıl: bazı kişisel düşünceler = Ten years at Oylum: some personel musing / Barbara Helwing, s. [15]-25 — MAKALELER/ARTICLES — Oylum Höyük kazılarında ele geçen bir Geç Tunç çağı steli = A Late Bronze Age stelae from Oylum Höyük excavations / Filiz Ay-Şafak, s. [29]-35 — Edirne Müzesi’nden boğa başı biçimli bir içki kabı = A bull head-shaped drinking cup from Edirne Museum / Şengül Aydıngün, Hasan Karakaya, s. [37]-46 — İstanbul’un batısında kalan son höyük: Selimpaşa = The last mound in the West of Istanbul: Selimpaşa /

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.