Archive

Özet: Şanlıurfa ili Siverek ilçesi sınırları içerisinde tespit edilmiş olan Taşlı Tepe, içinde “T” şeklinde payelerin yer aldığı Göbekli Tepe ve Nevali Çori gibi Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait bir merkezdir. Bölgenin, buğdayın ilk kültüre alındığı Karacadağ volkanik dağının eteğinde yer almış olması sebebiyle burada Neolitik döneme ait yerleşimlerin bulunacağı düşünülmekteydi. Yapılan kültürel envanter çalışmaları sırasında Taşlı Tepe Neolitik yerleşimi keşfedilmiştir. Bu çalışmada, Taşlı Tepe yerleşim yerinin konumu, tanımı ve hangi döneme ait olduğu üzerinde durulmuştur.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.