Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Seramiksiz Neolitik Döneme Ait Bir Buluntu Merkezi: Karahan Tepe

HomeGüneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Seramiksiz Neolitik Döneme Ait Bir Buluntu Merkezi: Karahan Tepe
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Seramiksiz Neolitik Döneme Ait Bir Buluntu Merkezi: Karahan Tepe
Author: Gültekin ÇALĞAN | Year: 2015

Bu tez kapsamında Şanlıurfa’nın 63 km doğusunda Tektek Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan, Seramiksiz Neolitik Döneme tarihlenen Kara- han Tepe ele alınmıştır. Çoğunluğu tarım arazisi içerisinde kalan Karahan Tepe’de in-situ megalitler keşfedilmiş ve bunların Şanlıurfa il sınırları içerisinde bulunan, aynı döneme tarihlenen Göbekli Tepe, Sefer Tepe, Taşlı Tepe, Yeni Mahalle, Hamzan Tepe, Nevali Çori gibi buluntu merkezlerindekilerle benzer özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bulunan materyaller ışığında Karahan Tepe’nin, Göbekli Tepe’nin 2. Tabakası, Sefer Tepe, Taşlı Tepe, Hamzan Tepe ile karşılaştırılması yapılmış ve böylece Karahan Tepe’nin Seramiksiz Neolitik Dönem’in B evresi başlarına tarihlenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.