Archive

Alternatif Bir Bakış (Göbekli Tepe, Sayburç). Göbekli Tepe Neolitik kültüründeki sembolizmin en şaşırtıcı ve ayırt edici özelliklerinden birisi hayvanların yaygın olarak kullanılmasıdır. Şimdiye kadar yapılan yorumlar daha çok hayvanların yabaniliği ve bu dönem insanların spiritüel dünyasında oynadıkları roller ile ilgili olmuştur. Söz konusu bakış açısı bu dönemde, insan ile hayvanlar arasında sınırlı bir fiziksel etkileşimin olduğu sonucuna götürmekteydi. Bu çalışma Güneybatı Asya’daki yeni arkeofaunal veri ve yaklaşımlardan ve Göbekli Tepe Neolitik kültür bölgesinde arkeolojik çalışmalarda genellikle göz ardı edilen tuzak alanları ekonomisinden hareket ederek bu bölgede kihayvan sembolizmine alternatif bir bakış sunacaktır. Çalışma bölgedeki özellikle hayvan sembolizminden hareketle, ölümcül hayvan-insan ve hayvan-hayvan müsabakalarıyla ilişkilendirilebilecek ritüellerin yapılmış olabileceğini iddia edecektir.

(Antropomorfik Temalara Alternatif Bir Bakış) Yukarı Fırat Havzası’nda Göbekli Tepe Neolitik kültür bölgesinde insanlar, arkalarında şaşırtıcı anıtsal yapıların ve zengin bir sembolizmin olduğu uzun süreli yerleşim alanları bırakmışlardır. Bu çalışma bu kültürdeki farklı sembolik temaları merkeze koyarak bu dönem insanların kendileri hakkında nasıl bir “gerçeklik” inşa ettiklerinin makul bir yorumunu yapmaya çalışacaktır. Bu dönem sembolizminin merkezine insan kafası ve fallus teması yerleştirildiğinde neolitik insanların kendilerini bir mitolojik anlatıyla kavradıklarını/açıkladıklarını söylemek mümkündür. Makale, Göbekli Tepe kültürünü temsil eden Neolitik sitelerde T-biçimli dikili taşların mitolojik atalar, doğaüstü varlıklar veya tanrılardan ziyade “şimdinin” ve “bu dünyanın” nesnel bir temsili olarak atanın “dünyada” kalan parçasını/tarafını temsilen (onun) fallusu olduğunu ileri sürerek antropoloji, sosyoloji

Stay in touch with the latest findings, research & upcoming tours.